Zdieľať na:

Loading

Technológie

NOVÉ TECHNOLÓGIE EDILKAMIN



Systém Leonardo a Systém Galileo, riadia automatické spaľovanie peliet.

3C Systém, keramický horák s katalyzátorom: vyššia účinnosť a nižšie emisie. Domoklima, riadiaca jednotka umožňuje automatickú správu všetkých komponentov vykurovania.
Podrobnosti >> Podrobnosti >> Podrobnosti >>









e-Brusher,  systém čistenia horáku od zvyškov po spaľovaní peliet.

Systém Čistého Spaľovania, systém kombinuje inovatívnu distribúciu primárneho vzduchu a sekundárneho spaľovania.

Podrobnosti >> Podrobnosti >>






Späť