Del på:

Loading

Drift


DRIFTSPRINCIP OG VEJLEDENDE EGENSKABER


Vedrører apparater konstrueret til produktion af varmt vand gennem den automatiske forbrænding af træpiller.

Alle driftsfaserne styres af et elektronisk kort, der er udstyret med speciel software, med henblik på at opnå anden effektivitet og lave emissioner med hensyn til maksimal sikkerhed.

Det varme vand, der produceres, føres hen til og forsyner radiatorerne (høj temperatur) og eller gulvvarmepanelerne (lav temperatur) for hele huset.

Fyrene kan integreres i sammensatte systemer, med solpaneler, mindre gasfyr, puffer osv. for at opnå et varmeanlæg af nyeste generation.

Med brug af specielle sæt er de også i stand til at producere sanitært varmt vand til badeværelser og køkkenet, som kan akkumuleres i særlige kedler, så det altid er til rådighed ved den ønskede temperatur.

I de mere avancerede modeller kan der anvendes systemer til automatisk rengøring af fødesneglen og til komprimering af asken for at opnå lange driftsperioder uden behov for rengøring.

Pillefyrene kan også forbindes til det eksisterende varmeanlæg både med åben eller lukket ekspansionsbeholder.

For at opnå lange brændetider uden påfyldning af piller, er fyrene designet til anvendelsen af automatiske påfyldningssystemer (både mekaniske og pneumatiske). Disse systemer tillader brug af ekstra beholdere med stor kapacitet i stål, stof, murværk, osv...


VEJLEDENDE DRIFTSSKEMA

For specifikke skemaer for af enkelte modeller henvises der til databladet, som ledsager produktet.

esplos
1 = pillebeholder med påfyldningslåge på toppen

2 = fødesnegl til transport af pillerne fra beholderen til brændekammeret

3 = gearmotor, der styrer fødesneglens drift

4 = smeltedigel, hvor forbrændingen af pillerne finder sted

5 = elektrisk modstand til udløsningen af forbrændingen af pillerne

6 = centrifugal ventilator til udsugning af røg

7 = røgudgangens munding for tilslutning til skorstenen

8 = lukket ekspansionsbeholder

9 = synoptisk panel til styring og visning af alle driftsfaserne

10 = varmevekslerrør til produktion af varmt vand

11 = turbulatorer til rengøring af varmevekslerrør

12 = varmeisolering af brændekammerets låge og vægge

13 = hydraulisk sæt komplet med cirkulator, sikkerhedsventil og lukket ekspansionsbeholder

14 = munding til det udvendige luftudtag, der er nødvendigt for forbrændingen